Jan Klatter

Paint, Sets

Jan Klatter is beeldend kunstenaar, maar was bij het toneel betrokken als acteur bij het Onafhankelijk Toneel en als decor- en costuumontwerper bij verschillende gezelschappen.

See THE INNER LANDSCAPE

(Open in Safari or Firefox, needs to be downloaded in Chrome))