about social media

VN-rapporteur David Kaye

"De grote vraag die wetgevers moeten zien te beantwoorden: hoe behouden we het goede van sociale media en verminderen we de schadelijke effecten?"
 
"De enige oplossing is om deze bedrijven te beëindigen. Niet door ze te verbieden, maar door collectief bestuurde alternatieven te scheppen, die kleinere regio's of gemeenschappen bedienen.""The big question that legislators have to answer is: how do we preserve the good of social media and reduce the harmful effects?"

"The only solution is to end these companies. Not by banning them, but by creating collectively managed alternatives that serve smaller regions or communities."


VN-rapporteur David Kaye (NRC 10 juli 2019) over Facebook, Google en Twitter.