Agora

Agora voor projecten, discours en reflectie

Deelnemers die gebruik maken van de archieffuncties, kunnen zelf werkgroepen samenstellen en gegevens delen. Alle typen projecten en samenwerkingsverbanden kunnen op deze wijze worden geïnitieerd en gedocumenteerd.

PROJECT PLATFORM
Het platform is open voor iedereen die werkzaam is in de theater- en toonkunst omgeving. Het project platform wordt door een 'moderator' gestart en onderhouden. De Moderator nodigt de deelnemers uit en is hoofdverantwoordelijk  voor de agenda. Alle deelnemers hebben een eigen privé account en krijgen daarnaast toegang tot alle projectgegevens zoals Agenda, Taken, Documenten, etc. Elke individuele deelnemer van Scenografen.nl kan een project inititiëren en collega's uitnodigen voor een samenwerkingsproject.
Na beëindiging van een project blijven de gegevens bewaard, en kunnen zo voor naslag, publicatie of onderzoek worden ingezet.

TYPE PROJECTEN
Het soort project wordt bepaald door de Moderator. De projectmodule is generiek, en kan gedurende het gebruik worden aangepast op verzoek van de gebruikers.
Lidmaatschap geeft toegang tot de 24/7 'Issues' waar voorstellen en vragen kunnen worden gedeeld met het ontwikkelaars team.

Zie: toepassingen en gebruik

AGORA
Naast de digitale versie van de projectmodule, is het streven van Stichting Dynamisch Archief ook het initiëren van bijeenkomsten voor discours en reflectie. Op basis van de projecten of op verzoek van leden, zullen deze samenkomsten worden georganiseerd.

CONTACT