DYNAMISCH ARCHIEF EN DIGITALE KLUIS

Privé archieven en platform voor kunstenaars en ontwerpers

INTRODUCTIE

Een levend archief
Actuele gegevens en processen worden continue onderhouden. 

Bottom-up tegenover top-down
De archieven worden door de deelnemende kunstenaars zelf onderhouden.

Digitale Kluis
Data in eigen omgeving. Alleen door de eigenaar vrijgegeven data kunnen worden gedeeld

Zelf bepalen tussen privé en publiek 
Leden werken in eigen beschermd archief en kunnen naar eigen keuze delen van de ingevoerde gegevens publiek maken op eigen website.

Eigen regie
De gebruiker bepaalt het gebruik van gesorteerde data door derden:
voor publikatie op eigen website, of voor onderzoek of publikatie door koepelorganisaties als TIN, BNO, Theaterkrant, Academie, e.d.


VOORDELEN VAN EEN EIGEN DIGITAAL ARCHIEF IN KORT
Documenteren van events
Documenteer voorstellingen, of tentoonstellingen van eigen werk vanuit eigen perspektief.

Eenvoudig collectie beheer
Inventarisatie van werk, vastleggen locatie, links naar relevante documenten. Belangrijke zaken voor naslag en vindbaarheid.

Zelf curator van Webtentoonstellingen
Op basis van de ingevoerde collectiestukken kunnen met deze module online tentoonstellingen worden samengesteld en gepubliceerd. De module kan ook gebruikt worden als scenario voor fysieke tentoonstellingen.

Archiveren van Documenten
Alle typen documenten zoals overeenkomsten, scenario's, libretti, partituren, correspondentie, etc., worden makkelijk vindbaar in het gestructureerde archief. Documenten kunnen gelinkt worden aan collectiestukken, events, tentoonstelling of als zelfstandig item opgeslagen.

Inventarisatie analoog archief
Alle opslag van fysieke archiefstukken geinventariseerd op type, locatie, soort opslag, etc. Bij archivering van digitale documenten kan worden verwezen naar de lokatie van het analoge origineel.

Projecten en processen
Individuele leden kunnen in de Projectenmodule gegevens delen onder toezicht van een zelfgekozen groepsmoderator of productieleider. De module biedt agenda, blog, archivering gerelateerde documenten, AV, taken en budgetbewaking. Theater- concert- of tentoonstellingsprodukties worden op deze wijze in praktische zin ondersteund, gearchiveerd en waar gewenst voor verslag of publicatie ingezet. 

Privé bibliotheek
Inventarisatie van eigen uitgaven, catalogi, publicaties en vakliteratuur.


RESULTAAT
Persoonlijk
Een archief dat vanuit persoonlijk perspektief en wensen wordt opgebouwd.

Standaard
Gegevens zijn door de gehanteerde standaarden direct bruikbaar voor tentoonstellingen, catalogi, publicaties, etc.

Compleet
Een zo compleet mogelijk overzicht van eigen oeuvre.

Inzichtelijk
Inzicht in het oeuvre voor nabestaanden en onderzoekers.

Publiek bereik
Bron voor thema publikaties door koepelorganisaties.

Financiën en Copyright
Eenvoudiger afhandelen van copyright voorwaarden en afrekening.
Overzicht taxaties voor verzekering en transport.

Inclusief
Procesondersteunende workflow van geïntegreerde processen voor bruikleen, transport en restauratie.


WERKWIJZE
Bepaal zelf de volgorde
Invoer van gegevens gaat in volgorde naar eigen keuze. Voorbeeld: Scenografen zullen eerst kiezen voor invoer van beeldmateriaal behorende bij voorstellingen (EVENTS), vormgevers zullen eerder collectiegegevens invoeren (OBJECTEN).

Geen voorwaarden
Alle invoer gebeurt naar eigen inzicht. Kerngegevens kunnen met de 'Quick insert' formulieren snel worden ingevoerd, en naar wens later worden voorzien van aanvullende metadata en beeldmateriaal.


PROBLEMEN EN VRAGEN
Gebruik de ISSUE TRACKER
Na inloggen op eigen account is een ISSUE TRACKER beschikbaar waar vragen of problemen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk. 


SOFTWARE 'EMPOWERED BY'
De Cloud based software is ontwikkeld door CrossmarX bv Amsterdam (sinds 1999).
Nieuwe specificaties in de blauwdruk van DNA worden uitgevoerd door ArchiveTech.net. De op initiatief van TIN opgerichte Stichting DNA is de beheersstichting en juridisch eigenaar van de Scenografen.nl. applicatie.
 
Gebruikers van de software zijn ondermeer: Artviewing.Gallery, Grachtenfestival.nl, FondsPodiumkunsten.nl, MoviesThatMatter, Mari Andriessen, AlkmaarOrgelStad.nlNationaalInstituutorgelkunst.nl, BeeldenAanZee.nl, Nationaal Jeugd OrkestHealth[e]Foundation en UniqueCollection.org (regio Latijns Amerika). Deze entiteiten zijn zelf beheerder van de applicaties via de CrossmarX online Studio. Visit UniqueCollection on Youtube
Zie ook ArchiveTech.net
 
CONTACT