Het archief

ARCHIVEREN EN PUBLICEREN

Met 'Het Archief' bedoelen we het 'back-office' (zie voorbeelden).
Publicatie van door deelnemers ingevoerde en voor publicatie vrijgegeven inhoud is te vinden op de 'Index' pagina's: profiel van de makers, de catalogus van werk en voorstellingen waaraan is bijgedragen.

NOTE: archief en bibliotheek van de individuele gebruiker is alleen toegankelijk voor onderzoek met de nadrukkelijke toestemming van de eigenaar.


Het Archief biedt de volgende volledig geïntegreerde modules:

PROFIEL
Foto, Beroepsdiciplines, Curriculum, link naar eigen website en archief.
Alle ingevoerde gegevens zijn en blijven eigendom van de gebruiker en kunnen alleen publiek getoond worden met instemming van de gebruiker zelf.

EVENTS
Voorstellingen, tentoonstellingen e.a..

Lijst van evenementen waaraan de kunstenaar / ontwerper een bijdrage heeft geleverd.
Inhoud is ondermeer: Titel, datum, locatie, periode en zelf in te voeren eigen beeldmateriaal.


OBJECTEN CATALOGUS
ontwerpen, maquettes, schetsen, ontwerptekeningen.
Alle typen unieke objecten geclassificeerd naar type, met beschrijving, gegevens over locatie, copyright, etc.

                      Zie van bovenstaande modules enkele voorbeeldpagina's  van het 'back-office'
                  
OVERIGE GEINTEGREERDE MODULES EN PROCESSEN: 

DOCUMENTEN
Documenten geclassificeerd naar type.
Brieven, contracten, pers-clippings, etc.

BIBLIOTHEEK
Stukken gesorteerd op groepen.
1. eigen uitgaven, 2. drukwerk waarin werk is gepubliceerd, 3. vakliteratuur, 4. eigen verzameling zoals affiches, tijdschriften, e.a.

TENTOONSTELLINGEN
Tentoonstellings produktie platform.
Voor web presentatie of scenario voor fysieke tentoonstelling.
Met template of eigen vormgeving voor directe Web presentatie. 

ADMINISTRATIE
Verzekering, locatie monitor, publicaties.
Publicaties van werk wordt vastgelegd en zorgt voor overzicht van af te rekenen rechten (zoals via Pictoright, Buma, etc.), vastleggen locatie van fysieke stukken, en gegevens verzekerde waarde en verzekeraar.

WORKFLOW
Conservering, restauratie, verkoop, bruikleen, locatie tracker.
Alle in de objectencatalogus opgenomen stukken zijn gelinkt aan deze processen.

PROJECT & PRODUKTIEPLATFORM
Met collegae gedeeld produktieplatform.
De ontwerper / kunstenaar kan zelf een team samenstellen en het produktieplatform met agenda, actielijst, concepten en ontwerpen delen.
zie meer over het Project platform

WEB TEMPLATE
Template publieks presentatie of embedded in eigen website.

Template voor publiekspresentatie of gearchiveerd werk embedded in eigen website.
Gegevens worden direct vanuit de database van het archief gepubliceerd.
Alle individuele stukken kunnen gemerkt worden voor publicatie (Yes/No)

Zie voorbeeld web-tentoonstelling kunstenaar Oswaldo Guayasamin

Vragen of deelname?: CONTACT