Het archief

the object in a digital archive is there to find it, not to replace the original

Het Dynamisch Archief biedt de volgende volledig geïntegreerde modules:

PROFIEL
Foto, Beroepsdiciplines, Curriculum, link naar eigen website en archief.
Alle ingevoerde gegevens zijn en blijven eigendom van de gebruiker en kunnen alleen publiek getoond worden met instemming van de gebruiker zelf.

EVENTS
Voorstellingen, tentoonstellingen e.a..

Lijst van evenementen waaraan de kunstenaar / ontwerper een bijdrage heeft geleverd.
Inhoud is ondermeer: Titel, datum, locatie, periode en zelf in te voeren eigen beeldmateriaal.


OBJECTEN CATALOGUS
ontwerpen, maquettes, schetsen, ontwerptekeningen.
Alle typen unieke objecten geclassificeerd naar type, met beschrijving, gegevens over locatie, copyright, etc.
                  
DOCUMENTEN
Documenten geclassificeerd naar type.
Brieven, labanotations, contracten, pers-clippings, etc.

REGISTRATIE ANALOOG ARCHIEF
Inhoudsbeschrijving en locatie fysieke stukken, mappen, etc.

BIBLIOTHEEK
Stukken gesorteerd op groepen.
1. eigen uitgaven, 2. drukwerk waarin werk is gepubliceerd, 3. vakliteratuur, 4. eigen verzameling zoals affiches, tijdschriften, e.a.

TENTOONSTELLINGEN
Tentoonstellings produktie platform.
Voor web presentatie of scenario voor fysieke tentoonstelling.
Met template of eigen vormgeving voor directe Web presentatie. 

ADMINISTRATIE
Verzekering, locatie monitor, publicaties.
Publicaties van werk wordt vastgelegd en zorgt voor overzicht van af te rekenen rechten (zoals via Pictoright, Buma, etc.), vastleggen locatie van fysieke stukken, en gegevens verzekerde waarde en verzekeraar.

WORKFLOW
Conservering, restauratie, verkoop, bruikleen, locatie tracker.
Alle in de objectencatalogus opgenomen stukken zijn gelinkt aan deze processen.

PROJECT & PRODUKTIEPLATFORM
Met collegae gedeeld produktieplatform.
De ontwerper / kunstenaar kan zelf een team samenstellen en het produktieplatform met agenda, actielijst, concepten en ontwerpen delen.
zie meer over het Project platform

WEB TEMPLATE
Template publieks presentatie of embedded in eigen website.

Template voor publiekspresentatie of gearchiveerd werk embedded in eigen website.
Gegevens worden direct vanuit de database van het archief gepubliceerd.
Alle individuele stukken kunnen gemerkt worden voor publicatie (Yes/No)

Zie voorbeeld web-tentoonstelling kunstenaar Oswaldo Guayasamin

Vragen of deelname?: CONTACT

Meer over het Archief 

Zie onze workshops page