STICHTING DYNAMISCHARCHIEF.NL (DNA)

korte introductie

DNA en haar portal Scenografen.nl is in 2019 opgericht op verzoek van Stichting Theater in Nederland (TiN.nl)

Doel van de portal is om op cooperatieve wijze de archivering van werken, documenten, audiovisuals mogelijk te maken. Met de op die manier verzamelde gegevens wordt de geschiedenis en de toekomst van de podiumkunsten vanuit verschillende perspectieven vastgelegd.

DE MAKER ALS BRON
Lees meer over de bron en het pricipe van DNA: DynamischArchief

Heden
Momenteel wordt cultureel erfgoed in veel van elkaar gescheiden databases gearchiveerd, standalone of in de cloud. De relatief korte geschiedenis van digitale archivering bestaat voornamelijk uit zelfstandige databases gericht op mobiele objecten, immobiele objecten of immaterieel erfgoed.
Het oorspronkelijke DNA-databasemodel integreerde deze datagroepen vanaf 2006 in één 'All-in-One' database.

Nieuw
De totstandkoming van DNA anno 2019 wijkt af van bestaande datamodellen waarin de archivaris, 'registrar' of conservator de collectiebeheerder is (top-down). DNA is een bottom-up structuur: de kunstenaars, ontwerpers of performers zijn de archivarissen van hun eigen werk en documenten. 

Historie
Oorspronkelijk ontwikkeld door een internationale groep museumprofessionals, heeft DNA de bestaande applicatie verwerkt in een model dat past bij de podiumkunstenomgeving. Rond de eeuwwisseling begon de digitalisering van museale collecties, de podiumkunsten staan nog maar aan het begin van het digitaliseringsproces.

Actualiteit
DNA biedt een applicatie voor producenten, podia, individuele kunstenaars, onderzoekers, theatercritici én de archivaris. Dankzij deze cooperatieve invoer van gegevens worden de producties getoond vanuit de verschillende perspectieven van de makers en de curatoren.

Lees meer over de GEBRUIKERSGROEPEN

Voor inschrijven gebruik het subscription form