collectieve gegevensinvoer

De gebruikersgroepen en hun rechten

De vijf belangrijkste gebruikersgroepen 
Samen vormen zij het actuele archief
De individuele deelnemers zorgen voor verrijking van producties waar ze aan mee hebben gewerkt in verleden en -vanaf het moment dat de producent (5) een nieuwe productie invoert- aan heden en toekomst.
Beeldmateriaal van schetsen, modellen en A/V registratie worden onder eigen beheer ingevoerd en naar keuze toegevoegd aan de betreffende productie. Ingevoerde data zijn alleen zichtbaar als de maker/archivaris daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De hieronder getoonde gebruikersgroepen hebben toegang tot verschillende voor hen noodzakelijke gegevens. Deze 'rechten' kunnen in overleg worden aangepast of gecombineerd.

Manuals voor de verschillende gebruikersgroepen zijn te vinden op het dashboard na inloggen. Voor overige vragen gebruik de Issue tracker in menu (te zien na inloggen).


1.
 De zelfstandige kunstenaar, ontwerper, uitvoerder*
en iedereen die onafhankelijk is of in een samenwerkingsverband werkzaam is (podiumkunst, ontwerpbureau, etc.).
RECHTEN
-Toegang tot eigen besloten privé archief: inventarisatie eigen werk, documenten, bibliotheek en samenstellen expositie.
-Mogelijkheid tot samenwerking met collega's via de project module: delen van beeldmateriaal, documenten, agenda, takenlijst met de functionaliteiten als intern emailverkeer en video conferencing.


2. De archivaris

RECHTEN

De door een gezelschap aangewezen persoon die het archief van de organisatie digitaliseert en registreert (top-down).
Naast de  gegevensinvoer door de individuele zelfstandige (bottom-up) komen alle gegevens op deze wijze samen bij de betreffende uitvoering, tentoonstelling, of andere vorm van presentatie. Deze wijze van 'collectieve' gegevensinvoer bespaart tijd en geld. Het resultaat geeft een zo compleet mogelijk beeld van de produkties.


3.
 
Onderzoeker, criticus, curator
RECHTEN
Met een keuze uit ruim 111.000 en toenemend aantal uitvoeringen in de database, kunnen onderzoekers en vakcritici hun bijdrage leveren aan één of meerdere uitvoeringen.
Onderzoeksgegevens, oude of actuele publicaties kunnen toegevoegd worden. Naast de door de medewerkende kunstenaars en archivarissen toegevoegde werken en documentatie kunnen nu ook recensies bij de producties worden gepubliceerd.


4. Locaties
(theaters, musea, ensembles, studio, etc.)
RECHTEN
-Invoer van eigen gegevens: naam, adres, bijzonderheden en link naar eigen website
Locaties staan in de lijst en worden door de producent gelinkt aan de agenda. De lijst locaties is dus van belang voor een correcte en complete agenda en historische overzicht van de uitvoeringspraktijk.


5. Producenten
(gezelschap, orkest, studio, etc.)
RECHTEN
-Invoer van nieuwe producties: Titel, beschrijving en lijst van medewerkers
-Invoer agenda met periode of speeldata, locatie, datum en tijd.`
Nummer één in de hierarchie gegevensinvoer. Invoer van de medewerkers: geeft toegang aan de medewerkers om werk en documentatie toe te voegen en aan de criticus en/of archivaris deze zo compleet mogelijk te maken.


*)

Erfgenamen
De erven kunnen toegang krijgen na overleggen van de Akte van Erfrecht.
 

Opmerking: personen, locaties en producenten die nog niet in de lijst voorkomen kunnen zich inschrijven.
Schrijf u in als organisatie: subscription form organization 
of als Privé gebruiker: subscription form private