Eva Kolarik

Advisor

Econoom
drs intl betrekkingen (KU in Praag, CZ)
drs openbare financieën (GU in Amsterdam)
kandidaat kunstgeschiedenis (KU in Praag, CZ)
1986-2006 hoofd economisch beleid van De Nederlandse Opera