'De Notekrakers - Rebellie in het ConcertgebouwParticipants:

Peter Schat
Alessandro Soccorsie
Louis Andriessen
Loes Dommering-van Rongen


29 November 2019

Alessandro Soccorsi played:
Anathema (1969) by Peter Schat
Image de Moreau (1999) by Louis Andriessen

Introduction to the book by the author Loes Dommering-van Rongen

De Aktie Notenkraker heeft mythische proporties gekregen door de latere bekendheid van de hoofdpersonen. Op 17 november 1969 verstoorden de jonge componisten Reinbert de Leeuw , Louis Andriessen, Peter Schat en Misha Mengelberg samen met collega's en studenten een concert van het Concertgebouworkest. Toen Haitink zijn dirigeerstok hief en het stil werd in de zaal, klonk er magische ruis afkomstig van tientallen speelgoedknijpkikkers. Volgens Reinbert de Leeuw was het 'een heel ludieke actie, al die geluidjes overal vandaan'. Het was adembenemend, een van de beste stukken die ik in tijden heb gehoord. 'De Notenkrakers eisten, gesteund door generatiegenoten als Hugo Claus en Harry Mulisch, een radicale vernieuwing van het repertoire van het Concertgebouworkest. Dit boek beschrijft hun actie tegen de achtergrond van de jaren zestig: de tijd van de studentenrevolte, het kunstenaarsprotest, de vergelijkbare Aktie Tomaat in de theaterwereld. Het laat ook de andere kant van de medaille zien: de regenten die geen millimeter bewogen, de stafleden die in gesprek gingen met de actievoerders, de orkestmusici die eronder leden. Haitink zou de actie nooit vergeten .

BRON: Nederlands Muziek Instituut 

The Action 'Notenkrakers' has gained mythical proportions due to the later prominence of the main characters. On November 17, 1969, the young composers Reinbert de Leeuw, Louis Andriessen, Peter Schat and Misha Mengelberg, together with colleagues and students, disrupted a concert by the Concertgebouw orchestra. When Haitink raised his baton and it became quiet in the concerthall, magic noise came from dozens of toy pinch frogs. According to Reinbert de Leeuw it was 'a very playful action, all those sounds from everywhere. It was breathtaking, one of the best pieces I have heard in ages'. 'The 'Notenkrakers', supported by authors like Hugo Claus and Harry Mulisch, demanded a radical renewal of the repertoire of the Concertgebouw Orchestra. This book describes their action against the background of the sixties: the time of the student revolt, the artists' protest, the comparable Action "Tomaat" in the theater world. It also shows the other side of the coin: the regents who didn't move a millimeter, the staff members who went into conversation with the activists, the orchestra musicians who suffered underneath. Haitink would never forget the Notenkrakers event.